Przedsiębiorstwa nie muszą szukać geniuszy na zewnątrz

Przedsiębiorstwa nie muszą szukać geniuszy na zewnątrz

17 lipca, 2019 Wyłącz przez Space Press

Przez ostatnie 30 lat Polska notowała stały wzrost, głównie dzięki rozwijaniu podstawowej infrastruktury, stałemu wzrostowi konsumpcji wewnętrznej i budowaniu od podstaw nowoczesnych przedsiębiorstw. Ten wieloletni trud został nagrodzony tym, że dzisiaj światowe agencje ratingowe i analityczne zapisują Polskę do grupy krajów rozwiniętych. A mimo to w rankingach innowacyjności wciąż zajmujemy odległą pozycję, a nawet, wg. Bloomberg Innovation Index, spadliśmy w tym roku o jedno miejsce. Wiele organizacji dostrzega potrzebę innowacji, ale nie są one w stanie generować i wdrażać innowacyjnych pomysłów samodzielnie.

Innowacje na świecie realizowane są na kilka sposobów. Najbardziej spektakularny z nich opiera się na idei rodzącej się w głowie geniusza, który potrafi zarazić zapałem do działania innych ludzi. Ale takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko, a w dużych przedsiębiorstwach z mocno zdefiniowanymi strukturami i listą zadań – wcale. Geniusze nie potrafią się w nich odnaleźć.

Takie organizacje próbują więc pozyskać geniuszy i ich pomysły z zewnątrz. Stąd też wysyp inkubatorów, akceleratorów i innych inicjatyw wspierających start-upy z nadzieją na znalezienie wśród wielu pomysłów najlepszego – jednej perły możliwej do wdrożenia w firmie. Niestety, realne efekty biznesowe takich działań są z reguły niewielkie, a atrakcyjne miejsce stworzone dla start-upów staje się listkiem figowym dla organizacji nieradzących sobie z procesem innowacji.

Skąd zatem brać innowacyjne pomysły i jak doprowadzać do ich wdrożenia? W Cybercom wierzymy, że mogą one płynąć od pracowników danej organizacji, o ile zostaną oni wsparci w ich tworzeniu i realizacji. Od ponad dwudziestu lat pracujemy z najbardziej rozpoznawalnymi markami państw nordyckich, uznawanych w wielu zestawieniach za najbardziej innowacyjne na świecie. Czerpiąc z tych doświadczeń, opracowaliśmy wsparcie przeznaczone dla naszych klientów w postaci Innovation Zone. To przestrzeń funkcjonująca we wszystkich oddziałach Cybercom, w tym oczywiście również i w Polsce. W Innovation Zone:

– przeprowadzamy klienta przez proces tworzenia rozwiązań dzięki autorskiej metodyce (Innovation in the Box), inspirując go w naszym showroomie nowymi technologiami i doświadczeniem z Europejskiej Doliny Krzemowej, czyli Szwecji,

– dokonujemy wczesnej weryfikacji koncepcji (POC- Proof of Concept),

– wykonujemy prototyp pozwalający na eksperyment z użytkownikami oraz MVP (Minimal Viable Product) – minimalną wersję rozwiązania, które można wprowadzić na rynek.
Wreszcie: realizujemy i w pełni wdrażamy projekt.

Nasze podejście gwarantuje klientowi wsparcie na każdym etapie: od powstawania pomysłu, aż do zbudowania i wdrożenia ostatecznego, w pełni funkcjonalnego rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że współpracę podjąć trzeba już na samym początku tej ścieżki. Można to zrobić na każdym z etapów.

Współpraca w oparciu o ten model pozwala klientowi ponadto zaangażować własnych pracowników w tworzenie rozwiązania, co daje większy poziom wewnętrznej satysfakcji w organizacji i gwarantuje, że proponowane rozwiązania są maksymalnie bliskie faktycznym potrzebom biznesowym klienta – i potrzebom jego klientów.
Źródło: materiały prasowe Cybercom Poland

cybercom group cybercom poland