Przedsiębiorstwa nie muszą szukać geniuszy na zewnątrz

Opublikowane przez Space Press w dniu

Przez ostatnie 30 lat Polska notowała stały wzrost, głównie dzięki rozwijaniu podstawowej infrastruktury, stałemu wzrostowi konsumpcji wewnętrznej i budowaniu od podstaw nowoczesnych przedsiębiorstw. Ten wieloletni trud został nagrodzony tym, że dzisiaj światowe agencje ratingowe i analityczne zapisują Polskę do grupy krajów rozwiniętych. A mimo to w rankingach innowacyjności wciąż zajmujemy odległą pozycję, a nawet, wg. Bloomberg Innovation Index, spadliśmy w tym roku o jedno miejsce. Wiele organizacji dostrzega potrzebę innowacji, ale nie są one w stanie generować i wdrażać innowacyjnych pomysłów samodzielnie.

Innowacje na świecie realizowane są na kilka sposobów. Najbardziej spektakularny z nich opiera się na idei rodzącej się w głowie geniusza, który potrafi zarazić zapałem do działania innych ludzi. Ale takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko, a w dużych przedsiębiorstwach z mocno zdefiniowanymi strukturami i listą zadań – wcale. Geniusze nie potrafią się w nich odnaleźć.

Takie organizacje próbują więc pozyskać geniuszy i ich pomysły z zewnątrz. Stąd też wysyp inkubatorów, akceleratorów i innych inicjatyw wspierających start-upy z nadzieją na znalezienie wśród wielu pomysłów najlepszego – jednej perły możliwej do wdrożenia w firmie. Niestety, realne efekty biznesowe takich działań są z reguły niewielkie, a atrakcyjne miejsce stworzone dla start-upów staje się listkiem figowym dla organizacji nieradzących sobie z procesem innowacji.

Skąd zatem brać innowacyjne pomysły i jak doprowadzać do ich wdrożenia? W Cybercom wierzymy, że mogą one płynąć od pracowników danej organizacji, o ile zostaną oni wsparci w ich tworzeniu i realizacji. Od ponad dwudziestu lat pracujemy z najbardziej rozpoznawalnymi markami państw nordyckich, uznawanych w wielu zestawieniach za najbardziej innowacyjne na świecie. Czerpiąc z tych doświadczeń, opracowaliśmy wsparcie przeznaczone dla naszych klientów w postaci Innovation Zone. To przestrzeń funkcjonująca we wszystkich oddziałach Cybercom, w tym oczywiście również i w Polsce. W Innovation Zone:

– przeprowadzamy klienta przez proces tworzenia rozwiązań dzięki autorskiej metodyce (Innovation in the Box), inspirując go w naszym showroomie nowymi technologiami i doświadczeniem z Europejskiej Doliny Krzemowej, czyli Szwecji,

– dokonujemy wczesnej weryfikacji koncepcji (POC- Proof of Concept),

– wykonujemy prototyp pozwalający na eksperyment z użytkownikami oraz MVP (Minimal Viable Product) – minimalną wersję rozwiązania, które można wprowadzić na rynek.
Wreszcie: realizujemy i w pełni wdrażamy projekt.

Nasze podejście gwarantuje klientowi wsparcie na każdym etapie: od powstawania pomysłu, aż do zbudowania i wdrożenia ostatecznego, w pełni funkcjonalnego rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że współpracę podjąć trzeba już na samym początku tej ścieżki. Można to zrobić na każdym z etapów.

Współpraca w oparciu o ten model pozwala klientowi ponadto zaangażować własnych pracowników w tworzenie rozwiązania, co daje większy poziom wewnętrznej satysfakcji w organizacji i gwarantuje, że proponowane rozwiązania są maksymalnie bliskie faktycznym potrzebom biznesowym klienta – i potrzebom jego klientów.
Źródło: materiały prasowe Cybercom Poland