Czy można zabezpieczyć swoją firmę przed cyberatakiem?

Czy można zabezpieczyć swoją firmę przed cyberatakiem?

28 października, 2019 Wyłącz przez Space Press

Ryzyko związane z cyberprzestępczością nadal rośnie w odniesieniu do przedsiębiorstw we wszystkich branżach, a ostatnie poważne incydenty cybernetyczne pokazały, że tego rodzaju zdarzenia mogą w konsekwencji doprowadzić do bardzo dużych strat finansowych i utraty reputacji.

Sylwia Kozłowska - Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, Willis Towers Watson Polska Broker ubezpieczeniowy

Sylwia Kozłowska – Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, Willis Towers Watson Polska Broker ubezpieczeniowy

Tylko w ostatnim czasie doszło do bardzo spektakularnych incydentów związanych z atakami tzw. złośliwego oprogramowania. Dla przykładu szacowany koszt ataku na koncern aluminiowy Norsk Hydro wyniósł kilkaset milionów złotych i związany jest głównie z wstrzymaniem produkcji w fabrykach na całym świecie. Również na rynku polskim incydenty i ich konsekwencje są coraz bardziej widoczne. W ostatnim czasie cyberatak dotknął polski oddział firmy Demant w Mierzynie pod Szczecinem, który zajmuje się zarówno produkcją aparatów słuchowych, jak i pracami badawczo-rozwojowymi (R&D). Łączne straty wstrzymania produkcji firma szacuje na 650 milionów koron duńskich (380 milionów złotych).

Z drugiej strony wzrastające ryzyko wynika z nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Internetowy sklep Morele.net został właśnie ukarany najwyższą do tej pory karą w Polsce w wysokości 2,8 mln zł za nienależytą ochronę danych osobowych przeszło 2,2 mln swych klientów.

Odpowiedzią na nieustannie rosnące zagrożenia w tym obszarze jest specjalne ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. Przedsiębiorstwa poszukują ochrony ubezpieczeniowej, która będzie odpowiadać na ich ryzyko i chronić na wszystkich etapach.

Ochrona ubezpieczeniowa faktycznie może obejmować wszystkie fazy incydentu cybernetycznego takie jak: zarządzanie kryzysowe (m.in. koszty informatyki śledczej, obsługi prawnej, PR), odpowiedzialność cywilna i administracyjna (m.in. koszty postepowań cywilnych i administracyjnych, odszkodowania dla osób poszkodowanych, oraz refundacji ewentualnych kar administracyjnych) czy straty własne (m.in. koszty odtworzenia danych, koszty dodatkowe, utrata zysku, okup).

Broker ubezpieczeniowy dobierze przedsiębiorcy najlepiej dopasowane do jego potrzeb ubezpieczenie cybernetyczne.

Willis Towers Watson Polska Broker ubezpieczeniowy